Vakinhoudelijke bijles voor studenten Rechten

Hoeveel kost studie-begeleiding?

Legima biedt bijlessen aan voor quasi alle cursussen die gedoceerd worden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent. Legima helpt ook bij het verwerken van andere cursussen recht die aan bod komen in het hoger onderwijs. Ook bieden wij studiebegeleiding aan bij het vak Vaardigheden. We geven je de nodige ondersteuning om je taak zelfstandig af te werken. Voor thesisbegeleiding of het hulp bij het schrijven van papers kan je ook bij ons terecht. We hebben ook een ruim aanbod aan studietips - en tools bij specifieke vakken in onze online shop, www.legima.be/shop.

bijlessen 1ste bachelor Rechten Universiteit Gent

Eerste semester

 • studiebegeleiding  Basisbegrippen van het recht van professor  G. Verschelden en professor M. De Vos – 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Inleiding tot het internationaal en Europees recht – professor  P. Van Elsuwege  – 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Geschiedenis van het publiekrecht en de politiek – professor  S. Vandenbogaerde – 6 studiepunten
 • studiebegeleiding Economie – professor  J. Albrecht – 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Strafrecht – professor  T. Vander Beken – 6 studiepunten
 • studiebegeleiding Vaardigheden I – professor J. Baeck – 8 studiepunten (jaarvak)

Tweede semester

 • studiebegeleiding Algemene rechtsleer – professor  F. Peeraer – 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Ethische en rechtsfilosofische stromingen – professor  J. Verplaetse – 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Politicologie – professor  N. Bouteca – 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Staatsrecht – professor  T. Moonen – 7 studiepunten
 • studiebegeleiding Verbintenissenrecht – professor  I. Claeys – 6 studiepunten
 • studiebegeleiding Vaardigheden I – professor J. Baeck – 8 studiepunten (jaarvak)

bijlessen 2de bachelor Rechten Universiteit Gent 

Eerste semester

 • studiebegeleiding Goederenrecht – professor  A. Wylleman – 4 studiepunten
 • studiebegeleiding Bestuursrecht – professor  L. Veny en professor  S. Lust – 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Schadevergoedingsrecht – professor  M. Kruithof –  studiepunten
 • studiebegeleiding Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis – professor D. Heirbaut en professor F. D’Hont – 7 studiepunten
 • studiebegeleiding Strafvordering – professor P. Traest

Tweede semester

 • studiebegeleiding Bijzondere Overeenkomsten – professor  M. Dambre – 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Omgevingsrecht – professor  G. Van Hoorick – 3 studiepunten
 • studiebegeleiding Europees Recht – professor I. Govaere – 5 studiepunten
 • studiebegeleiding Boekhouden en balansanalyse – professor I. Van de Woestyne – 3 studiepunten
 • studiebegeleiding Politicologie – professor C. De Vos – 3 studiepunten
 • studiebegeleiding Vaardigheden II – professor L. Veny – 8 studiepunten

bijlessen 3de bachelor Rechten Universiteit Gent 

Eerste semester

 • bijles Arbeidsrecht ( voorbeeldexamenvragen oplossen)  – professor  W. Van Eeckhoutte – 5 studiepunten
 • bijles Vennootschappen en Verenigingen ( voorbeeldexamenvragen oplossen)  – professor  H. Dewulf – 5 studiepunten
 • bijles Personen - en Familierecht (voorbeeldvragen oplossen) – professor  G. Verschelden – 6 studiepunten
 • bijles Internationaal Publiekrecht – professor  T. Ruys – 5 studiepunten

Tweede semester

 • bijles Fiscaal recht (leerstof begrijpen en voorbeeldoefeningen maken)  – professor  I. Van De Woesteyne – 6 studiepunten
 • bijles Intellectuele rechten – professor H. Vanhees – 3 studiepunten
 • bijles Procesrecht (examenvragen oplossen aan de hand van het wetboek) - professor P. Taelman - 7 studiepunten 
 • bijles Sociale zekerheidsrecht ( voorbeeldoefeningen maken aan de hand van het wetboek )  - professor W. Van Eeckhoutte - 4 studiepunten
 • studiehulp bij Juridisch Schrijven - uitwerking op maat

bijlessen  1ste master Rechten Universiteit Gent

Enkel plichtsvakken

 • bijles Familiale vermogensplanning – professor J. Bael – 6 studiepunten
 • bijles Sociale zekerheidsrecht – professor W. Van Eeckhoutte – 5 studiepunten
 • bijles Internationaal privaatrecht – professor J. Verhellen – 6 studiepunten
 • bijles Economisch en Financieel recht – professor R. Steennot – 6 studiepunten
 • bijles Rechtsvergelijking – professor M. Kruythof – 5 studiepunten