5 tips om te slagen voor staatsrecht

 • Het examen staatsrecht is het moeilijkste examen dat je in het eerste jaar rechten aan de Universiteit Gent moet afleggen. Er zijn weinig theorievragen en er wordt voornamelijk gefocust op een diep inzicht in de leerstof. 
 • Hierbij enkele tips die je kunnen helpen om je slaagkans te maximaliseren :
 •  
 • tip 1 : Doe je eigen ding met de leerstof. Hiermee bedoel ik : ga aan de slag met de leerstof. Zoek eigen toepassingen van elke nieuwe moeilijke juridische term die je in de cursus tegenkomt, bv. het verticaliteitsbeginsel. 
 • Deze eigen voorbeelden kan je vinden in kranten van een bepaald niveau zoals De Tijd of De Standaard of in een tijdschrift zoals de Knack. Ook op internet kan je veel voorbeelden en toepassingen van de leerstof staatsrecht vinden.  Op de websites van  veel overheidsinstanties zoals bv. de provincie Oost - Vlaanderen, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof. Ga wel na of je internetbron te vertrouwen is (geen blogs bijvoorbeeld ). Bekijk zeker ook de gele pagina's in het begrippenboek. Je moet deze niet leren maar er staan veel toepassingen op die je een beter inzicht in de materie zullen geven. Het boek 'België voor beginners' is geschreven door professor Vandelanotte en kan ook helpen om je inzicht in de cursus te verbeteren.
 •  
 • tip 2 : Varieer in je manier van studeren. Studeer dus niet op exact dezelfde manier als in eerste zittijd. Om je inzicht te verbeteren, is het sterk aan te raden om je basisbegrippen (gesloten boek deel) niet alfabetisch in te studeren. Je kan de basisbegrippen staatsrecht beter leren in de volgorde van de aan elkaar verwante begrippen. Onderaan elk begrip vind je een lijstje met begrippen die aan de definitie van die pagina verwant zijn. Deze manier van studeren zorgt op zichzelf reeds voor een beter inzicht in de leerstof. 
 •  
 • tip 3 : Zorg er voor dat je de structuur van je handboek (deel open boek ) kent. Probeer het handboek ook minstens 3 x (eventueel snel bv. door het lezen van de eerste zin en de laatste zin van de paragraaf ) gelezen en doorgenomen te hebben. Enkele delen zijn moeilijker dan andere. De moeilijke delen lees je best eerst. Dit zijn het deel rechtsbescherming ( laatste deel ), het deel over de federale overheid en het deel gemeenschappen en gewesten. Het deel over de hierarchie van de normen is ook moeilijk maar dit moeten jullie ook actief instuderen. 
 • Indien je voldoende tijd hebt, maak dan een samenvattende inhoudstafel met (juridische)kernwoorden. De bedoeling hiervan is dat je per paragraaf aan de hand van trefwoorden voor jezelf 'samenvat' wat er in die paragraaf terug te vinden is. Dit hoeft niet altijd in de letterlijke termen van het handboek te zijn. Doe gerust je eigen ding ! 
 •  
 • tip 4 : Werk op het open boek examen staatsrecht met een rondesysteem. Omcirkel eerst de vragen waarvan je zeker bent dat ze handelen over een onderwerp dat je goed beheerst bv. het deel rechtsbescherming, de werking van de Raad van State. Deze stellingen zoek je eerst op in je handboek staatsrecht. Pas als je daarmee klaar bent, werk je de voor jou moeilijkere stellingen af. Dit zijn de stellingen die handelen over onderwerpen die jij minder goed beheerst. 
 •  
 • tip 5 : Indien je je nog steeds onzeker voelt, kan het interessant zijn om te kijken voor wat extra ondersteuning. Denk niet dat dit enkel voor 'domme' studenten is. Het examen staatsrecht is het 'schiftingsexamen' van het eerste jaar rechten. Gemiddeld is slechts 15 procent van de studenten die het examen in juni afleggen geslaagd.  Dit betekent dat er ongeveer 800 studenten dit examen in augustus opnieuw moeten afleggen. Indien je veel herexamens zou hebben en dus geconfronteerd wordt met tijdsdruk, kan de bijles staatsrecht ook online gebeuren in de vorm van audiobijlessen aangevuld met lesdocumenten. Al onze lesdocumenten bestaan uit de opgaves van de les met de oefenvragen en nadien de uitgewerkte antwoorden op de gestelde casusvragen. De antwoordenreeksen worden vaak voorzien van allerlei extra tips inzake studiemethode en vakmethodiek inzake het beantwoorden van examenvragen. Dat is ook het geval voor de documentatie van de bijles staatsrecht. In onze webshop kan je ook een proefexamen staatsrecht aankopen.
 •  
 •  

Nu boeken?
www.legima.be/inschrijven
Online tips en tools bestellen?
www.legima.be/shop
of meer info vragen:
www.legima.be/contact