Een studieplanning opstellen : do's en don'ts

Een lange termijn planning = a must do

Wat is het?

Het is een overzicht van alle weken in een semester.

Wat neem je erin op?

Alle deadlines waaraan je je moet houden bv. proefexamens die je moet afleggen, taken die je moet indienen, teksten die je moet lezen enz.

Waarom maak je zo'n lange termijn planning?

Ze geeft je een heel goed overzicht over de rustigere weken en de drukkere weken. Ze geeft je onmiddellijk ook een indicatie dat je in de rustigere weken moet gaan voorbereiden voor in de drukkere weken.

Wij raden ook aan om te werken met een systeem van focusmomenten. Dat betekent dat je één bepaald vak of een groter geheel van één bepaald vak wat meer aandacht gaat geven op een bepaald moment. Dat kan enkele uren maar ook enkele dagen in beslag nemen. Een goed moment bijvoorbeeld om een focusmoment in te plannen is als voorbereiding op een proefexamen.

Een gedetailleerde weekplanning = it is up to you

Wat is het?

Het zijn je wekelijkse taken, de taken die je elke week moet gaan doen bv. cursussen structureren en verwerken, naar de les gaan enz.

Hiervoor kan je met een TO DO – lijstje werken met post-its. Post-its kan je elke week herbruiken. Heel veel van die wekelijkse taken komen ook elke week terug. Het geeft natuurlijk ook een heel groot gevoel van voldoening wanneer je de TO DO – kolom helemaal leeg hebt gemaakt.

Bekijk het voorbeeld

Vaak wordt aan studenten ook aangeraden om een heel gedetailleerd rooster per week op te stellen, waarin opgenomen wordt wanneer men welke taak exact gaat doen. Wanneer je bv. taak A gaat doen op dinsdag van 10 uur tot 12 uur.

De ervaring leert ons dat niet elke student dat nodig heeft. Heel veel studenten kunnen volstaan met een combinatie van een lange termijn planning en een TO DO – lijstje.

Wat we wel aanraden is om eens een overzicht te maken van een week en hoe jou week er kan uitzien.

De gemiddelde weekplanning = a must do

Hoe ga je te werk?

Je start met alle lesmomenten en natuurlijk ook alle andere vaste afspraken die je hebt. Ook momenten waarop je op de trein zit, neem je op in zo'n weekschema.

Wat zijn de voordelen?

Zo'n planning geeft je een goed zicht op de momenten waarop je vrij bent om te studeren. Het gaat je ook toelaten om eens de optelsom te gaan maken. Als ik mijn les- en studeermomenten ga optellen kom ik dan aan 40 à 50 uur per week, de universitaire richtlijn.

Buffermomenten

Daarnaast raden wij ook aan om een aantal buffermomenten te voorzien. Buffermomenten dienen ervoor om taken die in een voorgaand studeermoment niet klaar zijn geraakt af te werken. Zo werk je eigenlijk ook met een systeem van jezelf belonen. Als je goed hebt doorgewerkt op moment A, dan kan je in je buffermoment iets anders doen dan studeren.

Bron: Melina De Dijn, monitoraat van de faculteit Letteren KUL. 

Nu boeken?
www.legima.be/inschrijven
Online tips en tools bestellen?
www.legima.be/shop
of meer info vragen:
www.legima.be/contact