Werken en studeren : do's en dont's !

De laatste tijd is er een duidelijke tendens merkbaar waarbij studenten meer betaald werk verrichten tijdens het academiejaar of in de vakantie, ook wanneer de studieresultaten niet zijn zoals gehoopt. 

Is dat wel een goed idee ?  Het is een terechte vraag. Bij sommige studenten kan je je daar inderdaad vragen over stellen. 

In de eerste plaats, is het van belang een onderscheid te maken tussen studenten die werken omdat ze in hun eigen financiële behoeften dienen te voorzien en de studenten die de luxe hebben te werken om een extra zakcentje te verdienen. Het spreekt voor zich dat we in dit artikel niet de eerste categorie studenten viseren. 

In De Standaard verscheen deze week een artikel waarin er verwezen wordt naar wetenschappelijk onderzoek in deze materie.

Masterstudente Sociaal - Economische Wetenschap Jasmien Van Casteren ondervroeg 255 studenten over de combinatie tussen betaald werk en voltijdse studie. 

 

Prioriteiten

"Er wordt inderdaad een negatieve relatie gevonden tussen het aantal werkuren die studenten presteren, en enkele schoolresultaten, maar wanneer er gecontroleerd wordt voor de primaire oriëntatie van de student, verdwijnt die relatie grotendeels", schrijft ze. De verklaring voor de minder goede studieresultaten is dus niet de hoeveelheid betaald werk, maar veeleer te verklaren door de studiehouding van de student. 

Wie vooral gefocust is op zijn studie en dus de juiste studiehouding heeft, kan best veel tijd in werk steken zonder dat de prestaties daaronder lijden.  Kortom, alleen als veel werken samengaat met een desinteresse voor de studie en een foute studiehouding, is er reden tot ongerustheid. Wij kunnen ons aansluiten bij deze vaststellingen. Een mooi voorbeeld is het volgen van de individuele feedback van een examen waarvoor je niet slaagde. Naar onze mening is dit een essentieel element om je slaagkansen in tweede zittijd te optimaliseren. Zo kennen we bv. studenten die deze feedback niet hebben gevolgd omwille van werk. Hier wordt dus een keuze gemaakt voor werk en niet voor studie. Anderzijds kennen we ook studenten die zelfs hun vrije tijd annuleerden om de individuele feedback van het examen staatsrecht te kunnen volgen. 

Bron, http://www.standaard.be/cnt/dmf20160801_02407928.

Nu boeken?
www.legima.be/inschrijven
Online tips en tools bestellen?
www.legima.be/shop
of meer info vragen:
www.legima.be/contact